Instrukcja logowania do dziennika UONET+, dla uczniów i rodziców, znajduje się w załączniku.

Adres strony dziennika dla naszej szkoły: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlancucki – link znajduje się też w górnej części tej witryny.

Konto (adres e-mail) ucznia i rodzica w dzienniku rejestruje wychowawca, zatem w sytuacji informacji o niezarejestrowanym koncie należy skontaktować się z wychowawcą ucznia.

Do pobrania