W pierwszych dniach marca przeprowadzony będzie próbny egzamin maturalny. Harmonogram próbnej matury umieszczony jest m.in. na stronie oke.krakow.pl.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania tych egzaminów zawarte są w dokumencie Wytyczne epidemiczne również zamieszczonym na stronie oke.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dla uczniów i nauczycieli dotyczące organizacji i przebiegu próbnych egzaminów maturalnych w naszej szkole będą przekazywane przez dziennik lekcyjny.