Uczennica z klasy 2e Aurelia Szajkowska 6 marca bieżącego roku uzyskała rekomendacje do etapu centralnego Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego. Ponadto podczas edycji jesiennej zajęła 4. miejsce w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z języka polskiego.

W trakcie olimpijskich zmagań …

Uczennica w ramach etapu szkolnego Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego zredagowała pracę pt. Zaraza jako temat literacki w twórczości polskich romantyków. Poruszająca aktualny temat wypowiedź pisemna Aurelii została zakwalifikowana do etapu okręgowego. Podczas drugiego etapu olimpijskich zmagań, uczennica zdała test sprawdzający umiejętność logicznego myślenia oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa. Napisała także pracę pisemną pt. Interpretacja wiersza Piotra Matywieckiego „Inwokacja” a inne nawiązania w literaturze do twórczości Mickiewicza. Uzyskała odpowiednią ilość punktów i zakwalifikowała się do etapu ustnego, podczas którego sprawdzono samodzielność związaną z pisaniem pracy pisemnej z etapu szkolnego oraz jej wiedzę z zakresu historii literatury i językoznawstwa itp. Aktualnie Aurelia przygotowuje się do centralnego etapu Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego.

Pasjonująca literatura

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego otwiera szeroką perspektywę na różnorodne teksty kultury, które nie znajdują się w kanonie lektur szkolnych. Przygotowania do olimpiady są więc przyjemne i kreatywne, ale wymagają dużego nakładu pracy i zdyscyplinowania. Pozwalają także uczniowi na samodzielność i uczą odpowiedzialnego i świadomego podejścia do tekstów literackich. Olimpiada polonistyczna okazała się być dla mnie ciekawym doświadczeniem, które pomogło mi rozwijać moje humanistyczne pasje. Szczególnie interesuję się romantyzmem i wszelkimi wątkami związanymi z dziedzictwem tej epoki w dalszej historii literatury

– komentuje Aurelia.

Zdolne uczennice

Warto zaznaczyć, iż podczas edycji jesiennej Aurelia zajęła 4. miejsce w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z języka polskiego. W tym samym konkursie brały także udział koleżanki z jej klasy, które również uzyskały wysokie wyniki: Aleksandra Król zajęła 8. miejsce, Klaudia Sroka zajęła 10. miejsce, a Paulina Marek miejsce 13.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Autor: Kinga Wierzbińska
Zdjęcie: Kamila Baran