Podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej jest dużym wyzwaniem.

Wybór, przed którym stają młodzi ludzie, wymaga dojrzałości i odpowiednich umiejętności oceny sytuacji, a także przewidywania następstw tej decyzji. Istotne jest odpowiednie przygotowanie, refleksja nad oczekiwaniami, preferencjami, uzdolnieniami ucznia, a także wizja jego przyszłości zawodowej.

Zachęcamy Państwa do korzystania z prezentacji oferty edukacyjnej szkół, dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym, dostępnej na stronie https://www.powiatlancut.pl/informator/informator-edukacyjny/. Znajdą tu Państwo również informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Wierzymy, że zgromadzone informacje będą pomocnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły i profilu kształcenia.