Harmonogram rekrutacji

  • Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. — składanie przez kandydatów wniosków/podań do szkół ponadpodstawowych.
  • Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) — uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 22 lipca 2021 r. — ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  • Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. — potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • 2 sierpnia 2021 r. — ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22 – dokument na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.