5 lipca 2021 r. od godziny 8.30 będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.