Komunikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu maturalnego w 2022 roku:

Harmonogram egzaminów w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat o przyborach w 2022 r.

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2022 roku

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego

Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracje maturalne