08.11.2021 r. uczniowie klasy: akademickiej – kryminalistyka i nauki pokrewne oraz humanistycznej z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego II LO wzięli udział w spotkaniu z Panem plut. pchor. Michałem Daszkiewiczem z 24 kompanii szkolnej Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Na spotkaniu podjęto system szkolnictwa wojskowego. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach.

Uczelnia stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie. Nasz gość opowiedział m.in. o codziennym życiu studentów, kierunkach kształcenia, specjalizacjach: pancerna, rozpoznania, rakietowa czy zmechanizowana. Oficerowie po 10 latach kształcenia mogą mieć pod sobą 1000 ludzi: Oficer szkoli ludzi i dba o ich bezpieczeństwo. Umiejętności które przydają się w trakcie studiów na AWL to uprawianie i umiejętności w zakresie wychowania fizycznego, języka angielskiego, umiejętności strzeleckie, informatyki, jazdy konnej. Ważną rolę pełnią cechy osobowości – organizacja, mocna psychika, samodyscyplina lub charyzmatyczność. Wojsko nie jest dla każdego. Na pierwszym roku odpada średnio 30% studentów. Życie zmienia się o 180°.

[galeria zdjęć]