Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
1) 50 zł – od ucznia klasy I lub II;
2) 30 zł – od ucznia klasy maturalnej;
Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, to wtedy rodzice uiszczają składkę tylko za jedno, najmłodsze dziecko.
Wpłaty przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Łańcucie 25 9177 0008 2001 0009 8036 0002
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
Adres odbiorcy: 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 11
Tytułem: darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłaty będą też możliwe osobiście na listę, w terminie wywiadówek, do przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych klasach, jeżeli będą one organizowane w szkole.
II. Jeśli wysokość wpłat, na ww. konto, w stosunku do liczby uczniów w klasie będzie wynosiła co najmniej 50% wpłat, to Rada Rodziców wypłaci w terminie do połowy kwietnia bieżącego roku szkolnego na potrzeby klasowe kwotę:
– 100 zł dla klasy, która przekroczy ustalony limit 50% wpłat oraz dodatkowo
– 100 zł dla trzech klas, które osiągną najwyższą procentową wielkość wpłat.