Nasze II Liceum Ogólnokształcące ponownie zostało wyróżnione uzyskując znak jakości Brązowej Szkoły w Rankingu Perspektywy 2022.

Ciesząc się z wyróżnienia dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą podnoszą jakość naszej szkoły.  To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

Dziękujemy!