Informujemy, że w II Liceum Ogólnokształcącym będzie prowadzona rekrutacja do oddziału dwujęzycznego, w którym językiem nauczania będzie język angielski. W związku z tym w dniu 13 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w ramach rekrutacji do tego oddziału odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych, którego wyniki zostaną podane do wiadomości przez komisję do 17 czerwca.