Informujemy, że w II Liceum Ogólnokształcącym będzie prowadzona rekrutacja do oddziału sportowego. W związku z tym w dniu 13 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w ramach rekrutacji do tego oddziału odbędzie się próba sprawności fizycznej, której wyniki zostaną podane do wiadomości przez komisję do 17 czerwca.