Powiatowy Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki

Warunki udzielenia stypendium opisane są w UCHWALE NR XXXIV/244/2022 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO (patrz strona Uchwały Rady Powiatu 2022).

Poniżej wzór wniosku do wypełnienia.