9 września br. (tj. piątek) odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów II Liceum Ogólnokształcącego wg następującego harmonogramu:

17:00 – rodzice klas pierwszych spotykają się z Panią Dyrektor Dorotą Grzesik w sali gimnastycznej, następnie udają się do pracowni wg poniższego planu
1a SALA 49
1b SALA 40
1c SALA 22
1dm SALA 37
1e SALA 206
1f SALA 46
1s SALA 17

17:00 – rodzice klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych
2a SALA 201
2b SALA 42
2c SALA 32
2d SALA 35
2e SALA 304
2s SALA 30

3a SALA 301
3b SALA 38
3c SALA 107
3d SALA 20
3e SALA 39

4a SALA 110
4b SALA 33
4c SALA 31
4d SALA 36
4e SALA 106