19 grudnia 2022 roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie podsumowujące ukończenie przez uczniów kursu na mediatora rówieśniczego tym samym został uruchomiony Szkolny Klub Mediacji. W spotkaniu wzięli udział: Pan dr Grzegorz Frączek (prowadzący szkolenie) Centrum Szkoleń Prawnych, Wicestarosta  Powiatu Łańcuckiego Pani mgr Barbara Pilawa-Kraus, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Pani Dorota Grzesik, opiekun Samorządu Szkolnego Pani Dorota Winiarz wraz z Przewodniczącymi Szkoły Danielem Chmurą i Michałem Kluzem, Psycholog Szkolna Pani Ewelina Trześniowska, a także Pan Mariusz Duliban dzięki któremu udało się zrealizować pomysł kursu oraz uczniowie uczestniczący w tym przedsięwzięciu.

Mediacja rówieśnicza daje możliwość rozwiązywania różnych sytuacji konfliktowych jakie mogą występować w szkole. Mediatorami są uczniowie, którzy chcą pomagać swoim rówieśnikom w budowaniu porozumienia.

Następnie zostały wręczone certyfikaty. Na koniec spotkania zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.