od 15.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15:00
od 15.05.2023 r. do 16.06.2023 r. do godz. 15:00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych (…) i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, (…) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 01.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (I Termin)Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 – Prawo oświatowe;
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe
do 20.06.2023 r. (I Termin)Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)
do 04.07.2023 r. (II Termin)Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 – Prawo oświatowe;
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe
do 04.07.2023 r. (II Termin)Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)
od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r. do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 15.07.2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 17.07.2023 r. do godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 15:00Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej(…)
24.07.2023 r. do godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

UWAGA

Powyżej znajduje się wyciąg najistotniejszych terminów dla rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego. Pełny tekst załącznika do Zarządzenia 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty znajduje się tutaj.