4 września br. (tj. poniedziałek) odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego wg następującego harmonogramu:

8.00 – Msza Św. w Kościele Farnym w Łańcucie

9.00 – spotkanie organizacyjne dla uczniów klas I-wszych w sali gimnastycznej

9.00 – spotkanie uczniów klas II-gich, III-cich oraz IV-tych z wychowawcami w następujących pracowniach:

UCZNIOWIE KLAS 1 – SPOTKANIE W SALI GIMNASTYCZNEJ (po zakończeniu I części spotkania przejście z wychowawcami do pracowni lekcyjnych według poniższego planu:)

1a SALA 36

1b SALA 33

1c SALA 31

1dm SALA 110

1e SALA 35

1f SALA 106

1s SALA 47

KLASY DRUGIE, TRZECIE I CZWARTE:

2a SALA 49

2b SALA 40

2c SALA 22

2dm SALA 37

2e SALA 206

2f SALA 46

2s SALA 17

3a SALA 201

3b SALA 42

3c SALA 32

3d SALA 8

3e SALA 304

3s SALA 30

4a SALA 301

4b SALA 38

4c SALA 107

4d SALA 20

4e SALA 39