Rozpoczęcie zajęć dla wszystkich semestrów tj III, V  i VII  w  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie   się dniach  16  i 17  września 2023  od godziny 8.00.

 W najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły pojawi się harmonogram kolejnych zjazdów.