Klasa dwujęzyczna

Czy ta klasa jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli lubisz język angielski, interesujesz się kulturą krajów anglojęzycznych i po skończonej nauce w szkole średniej chcesz się sprawnie posługiwać językiem angielskim.

Czego Cię nauczymy?

Oprócz lekcji języka angielskiego, na których poznasz nie tylko gramatykę i słownictwo, ale także kulturę i elementy historii krajów anglojęzycznych, trzy dodatkowe przedmioty będą prowadzone w języku angielskim – geografia, matematyka, historia. Dzięki temu zdecydowanie zwiększysz swoje kompetencje językowe i solidnie przygotujesz się do matury dwujęzycznej.

Jak uczymy?

Na lekcjach w języku angielskim nabędziesz zupełnie innych umiejętności, niż na dotychczasowych lekcjach. Weźmiesz udział w zajęciach grupowych metodą stacji, lekcjach muzealnych w języku angielskim; nauczysz się podstaw tłumaczenia tekstów, poznasz ciekawostki z kultury krajów anglojęzycznych.

Co później?

Studia w Polsce w języku angielskim, studia na zagranicznych uczelniach, filologia angielska, lingwistyka stosowana, iberystyka, romanistyka, germanistyka, sinologia i inne filologie obce, geografia, kulturoznawstwo i wiele innych…

Postaw na języki!
Przyjdź do nas🙂

Zobacz też:
Czy wiesz, co to jest klasa dwujęzyczna?

Drogi ósmoklasisto!
Czy wiesz, że od ubiegłego roku II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie prowadzi nabór do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim?
Czy wiesz, co to jest klasa dwujęzyczna?

  • to klasa o zwiększonej liczbie godzin języka angielskiego
  • to klasa, w której możesz uczyć się elementów wybranych przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim (np. geografii i matematyki)
  • to klasa, w której język angielski staje się narzędziem poznawania świata
  • to klasa, w której znacząco rozwiniesz swoje kompetencje językowe
  • to klasa, dzięki której weźmiesz udział w zajęciach warsztatowych pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • to klasa, dzięki której weźmiesz udział w różnych projektach, np. „Adaptacja kulturowa”
  • to klasa, która umożliwi Ci praktyczną naukę języka angielskiego pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli
  • to klasa, której absolwenci przystąpią do zdawania matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym
  • to klasa, która dzięki maturze dwujęzycznej zwiększy Twoje szanse w czasie rekrutacji na uczelnie wyższe w kraju i za granicą
Harmonogram rekrutacji dla klasy dwujęzycznej

Etap 1 – Składanie wniosków (podań) do szkoły

Od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.
Wniosek należy wypełnić w systemie Nabór, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.
Wzór wniosku można również wydrukować i wypełnić ręcznie.

Etap 1b – Test kompetencji

Sprawdzian kompetencji językowych będzie przeprowadzony w środę 14 czerwca 2023 r. godz. 14:00 w naszej szkole.
Więcej informacji poniżej.

Wyniki testu kompetencji językowej

Wyniki będą podane do 16 czerwca 2023 roku – szczegóły później.

Etap 2 – Uzupełnianie wniosków

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Kopie lub oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do szkoły.

Lista zakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 lipca 2023 r.

Etap 3 – Potwierdzanie woli nauki

Od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).
Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć zdjęcia kandydata i kartę zdrowia.

Lista przyjętych

Lista przyjętych będzie opublikowana 24 lipca 2023 roku.

Test kompetencji

Kandydatów do klasy dwujęzycznej (z językiem angielskim) obowiązuje test kompetencji językowych. Testy kompetencji odbędą się w środę, 14 czerwca 2023 r. o godz. 14.00. Dokładniejsze informacje o testach podamy w późniejszym terminie.
Przykładowy test kompetencji językowych: Test kompetencji językowych — czerwiec 2022