Komunikaty

klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna [rekrutacja 2020/2021]

Profil humanistyczny z elementami dziennikarstwa jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami humanistycznymi, literaturą, sztuką i filozofią. Profil pedagogiczny jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, ochrony zdrowia, sposobów przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. W klasie: udział w wykładach z języka polskiego i historii w ramach [...]

12 czerwca 2020|

klasa akademicka kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa [rekrutacja 2020/2021]

Profil akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne jest dla Ciebie, jeżeli potrafisz działać niestandardowo, lubisz zagadki, zwracasz uwagę na szczegóły, które łączysz w jedną, logiczną całość. Proponowany przez nas profil umożliwi poznanie nowoczesnych metod śledczych, spotkania z ludźmi, którzy na co dzień stoją na straży prawa i bezpieczeństwa, udział w [...]

12 czerwca 2020|

klasa językowa [rekrutacja 2020/2021]

Profil językowy jest dla Ciebie, jeżeli masz zainteresowania językowe i humanistyczne, jesteś otwarty na świat i kontakty międzynarodowe, chcesz dobrze opanować języki obce, pragniesz odkryć tajniki procesu tłumaczenia i chcesz biegle  posługiwać się językiem obcym. W klasie: udział w spektaklach i projekcjach filmów anglojęzycznych możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży  z naszymi [...]

12 czerwca 2020|

klasa biologiczna / przyrodnicza [rekrutacja 2020/2021]

Profil  ten jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się biologią, chemią lub geografią, przyrodą, genetyką, biochemią, fizjologią człowieka, botaniką. W klasie: zajęcia z biologii we współpracy z  Uniwersytetem Rzeszowskim zajęcia z chemii w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i WSIiZ dodatkowe zajęcia z elementów kosmetologii, ratownictwa medycznego realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Medyczną [...]

12 czerwca 2020|

klasa matematyczna z geografią lub chemią [rekrutacja 2020/2021]

Ten profil jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a w szczególności matematyką, geografią, chemią. W klasie: zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie elementy ekonomii i geografia we współpracy z SGGW w Warszawie zajęcia z chemii w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i WSIiZ zajęcia pozaszkolne [...]

12 czerwca 2020|

klasa matematyczna z fizyką lub informatyką [rekrutacja 2020/2021]

Ten profil  jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi, a w szczególności matematyką, fizyką, informatyką. W klasie: zajęcia z informatyki pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które odbywają się w szkole, w nowoczesnej pracowni komputerowej oraz w laboratoriach informatycznych WSIiZ zajęcia pozaszkolne w instytucjach takich jak: Centrum [...]

12 czerwca 2020|
Go to Top