Dokumenty wymagane od kandydatów w czasie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

  • wniosek/podanie wypełniony komputerowo na stronie https://nabor.pcss.pl/lancut podpisany przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) — od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej — do 10 lipca 2020 r.;
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty — między 31 lipca a 4 sierpnia 2020 r.;
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) — najpóźniej po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych — między 13 a 18 sierpnia 2020 r.;
  • dwie podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) — wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • karta zdrowia — jak wyżej.

Kandydaci posiadający:

  • opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, organizowanych przez Kuratora Oświaty

do składanych dokumentów dołączają ich oryginały.

Więcej informacji o rekrutacji w zakładce „Strefa kandydata”/”Komunikaty”.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

przy ulicy GRUNWALDZKIEJ w Łańcucie

to miła forma spędzania co drugiego weekendu w sympatycznym towarzystwie :)
możesz pracować i uczyć się jednocześnie

TRWA NABÓR NA SEMESTR I, III i V

zajęcia są prowadzone w formie konsultacji, prace kontrolne piszesz w domu
na koniec semestru egzamin

NAUKA ZA DARMO

zaświadczenia BEZPŁATNIE wydawane do ZUS i KRUS
legitymacja/ulgowe przejazdy, tańsze kino i basen
dla absolwentów ZSZ nauka trwa dwa lata

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
i możliwość dalszej nauki lub awansu w pracy

napoje gorące w czasie przerwy
lokalizacja blisko centrum miasta
możesz skorzystać z kursów oferowanych przez Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w tym samym budynku.