Komunikaty

Wniosek o przyznanie stypendium / nagrody edukacyjnej

Wniosek o przyznanie stypendium / nagrody edukacyjnej w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki

2 lipca 2020|

Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego dotyczące stypendiów

W załącznikach poniżej znajdują się: Uchwała w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, Wniosek o przyznanie stypendium / nagrody edukacyjnej do wypełnienia.

1 lipca 2020|

Spotkanie dla rodziców – wywiadówka

Informujemy, że w czwartek 30 stycznia 2020 r. odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczęcie od godziny 16:30. Szczegóły na tablicach informacyjnych w szkole.

25 stycznia 2020|

Spotkanie dla rodziców – wywiadówka

Informujemy, że spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich odbędzie się w dniu 21 listopada 2019r. o godzinie 16:30. Szczegóły - w tym przydział sal na spotkania z wychowawcami - na tablicach informacyjnych w szkole. Zapraszamy

19 listopada 2019|

Komunikat Rady Rodziców

Komunikat Rada Rodziców na posiedzeniu 30 września 2019 r. ustaliła wysokość składek i zasady nagradzania klas za procentowo największą liczbę wpłat. Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 1) 40 zł - od ucznia klasy I lub II; 2) 25 zł - od ucznia klasy III (maturalnej); Jeżeli do Szkoły [...]

14 października 2019|